Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SUŠICE – VOLŠOVY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. ETAPA
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového úseku vodovodu v části města Sušice Volšovy. K výstavbě je navržen 1 vodovodní řád dl. 487,50 m, v dokumentaci označen jako „Volšovy – C“. Ve staničení 423,5 m odbočuje z řádu krátký úsek pro napojení nemovitosti p. č. 425/4 v dl. 5,0 m. Z řádu odbočuje celkem 29 vodovodních přípojek různých délek. Zvoleným trubní materiálem pro řád i přípojky je PE 100 – RC. Dále bude pro zajištění potřebného tlaku pro dopravu pitné vody vybudována AT stanice, která bude vybavena dvěma čerpadly a expanzní nádobou. Konstrukce AT stanice bude železobetonová.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestosusice.cz)
Kontakt: Ing. Jaroslava Konvalinková
Tel. č.: +420 725 005 891
E-mail: konvalinkova@domoza-projekt.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 16.04.2020 10:00
Datum zahájení: 24.03.2020 13:00