Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1158 a 1159, ul. Kaštanová
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy – zateplení panelových domů č.p. 1158 – 1159 ul. Kaštanová. Zateplení bude provedeno zateplovacím systémem – polystyren tl. 140 mm (na špaletách tl. 30 mm) s povrchovou úpravou tenkovrstvou ušlechtilou omítkou. Dojde k výměně stávajících oken na schodišti – nebude se měnit velikost stávajících otvorů. Dojde k přeložení a dílčí úpravě stávajícího hromosvodu na fasádě objektu. Bude proveden keramický obklad stěn v prostoru zádveří. Nová povrchová úprava soklu bude provedena tenkovrstvou ušlechtilou omítkou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
Kontakt: administrátor veřejné zakázky:
GPL-INVEST, s.r.o.
kontaktní osoba: Tereza Dio
tereza.dio@gplinvest.cz, tel. 724 391 892
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 19.02.2019 10:00
Datum zahájení: 29.01.2019 14:00