Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sportovní hala Sušice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je novostavba sportovní haly v pasivním energetickém standardu. Objekt je dělen na 3 základní funkční části – vlastní sportovní halu s jedním podélným hřištěm na volejbal, florbal, futsal, házenou, tenis a basketbal a s tribunou pro 120 diváků. Centrální volejbalový kurt orientovaný podélně splňuje nároky na vrcholovou soutěžní úroveň, pro rekreační hru jsou navrženy tři volejbalové a badmintonové kurty napříč. Další část budovy tvoří atletický tréninkový „tunel“ se 4 dráhami o délce 50 m a doskočištěm pro skok do dálky, který lze provozovat nezávisle na provozu sportovní haly a nakonec hygienické zázemí a šatny pro sportovce, zázemí pro diváky. V suterénu stavby se pak nachází dva squashové kurty a menší lezecká stěna.
Návrh počítá s využitím haly současně pro 84 sportovců (6x volejbalový tým o 12 členech, 4 hráči squashe, 4 osoby na lezecké stěně, 4 atleti) a 120 diváků. Pro výpočet potřeby medií a energií byla uvažována šestinásobná obrátkovost sportovců během dne.
Součástí stavby je veškerá potřebná infrastruktura a technická zařízení a dále úprava areálu, kde hlavní položkou jsou parkovací plochy. Ty jsou navrženy dle ČSN 73 6110, kapacita je celkem 64 stání, z toho
4 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedno stání je vyhrazeno pro zásobování a jedno pro osoby doprovázející dítě v kočárku.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestosusice.cz)
Kontakt: Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.
tereza.dio@gplinvest.cz
724 391 892
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.05.2021 09:00
Datum zahájení: 30.03.2021 13:31
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):