Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ÚV Sušice - celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace
Odesílatel Eva Horecká
Organizace odesílatele GPL - INVEST s.r.o. [IČO: 26070766]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2020 13:09:46
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1

V připojeném dokumentu jsou upravené informace k prohlídce místa plnění.


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 1.pdf (246.62 KB)