Byla zjištěna nekompatibilita Vašeho pracovního prostředí, pro podrobnější informace pokračujte na test nastavení prohlížeče a systému

Registrace dodavatele

Registrace slouží k vytvoření účtu subjektu, který bude ve veřejných zakázkách zpracovávaných systémem E-ZAK vystupovat jako dodavatel podle zákona. Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně.

Pokud pouze chcete k již registrovanému dodavateli vytvořit další uživatelské účty (přidat osoby oprávněné v systému konat za dodavatele), nepoužívejte registraci, ale přihlaste se za dodavatele a proveďte patřičnou změnu v detailu organizace.

Tento elektronický nástroj E-ZAK je napojen na Centrální databázi dodavatelů portálu FEN.cz, kde také probíhá registrace a administrace dodavatelských účtů. Dle potřeby využijte položky menu Registrace či Přihlásit.