Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
OBJEDNÁVKA - Demontáž stávajících kotlů v kotelnách Sirkařská (K1) a Pravdova (K2) 26.07.2021
objednávka - MŠ Tylova - oprava chodníků 02.07.2021
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 24.06.2021
OBJEDNÁVKA: Tlakové čištění a kamerová prohlídka řadu jednotné kanalizace po dokončení stavby "II/169 Sušice - ulice T. G. Masaryka" 21.06.2021
Stavební úpravy bytového domu č.p. 856, 857 v Sušici II 21.06.2021
Lesopark Pod Kalichem - stavební část 18.06.2021
Lesopark Pod Kalichem - vegetační úpravy 18.06.2021
Smlouva o umístění technického zařízení 18.06.2021
Odkup investice Pod Svatoborem 16.06.2021
Repase SSZ 16.06.2021
oprava odpínače vn v TS KT_0221 09.06.2021
Údržba významného krajinného prvku Kalich 2021 01.06.2021
Odkup investice Na Valše 31.05.2021
Lesopark Pod Kalichem - TDS 25.05.2021
OBJEDNÁVKA - Sokolovna Sušice - oprava silnoproudé elektroinstalace v prostoru Tradičního kloubu (1.PP) 21.05.2021
Kupní smlouva - pozemek 19.05.2021
Smlouva o poskytnutí dotace 18.05.2021
Sokolovna Sušice - dodávka a montáž osvětlení včetně jeho řízení do prostor Tradičního kloubu 17.05.2021
Sušice, Na Valše - oprava povrchu komunikace 13.05.2021
Objednávka - EUROVIA Silba - pečr 2021 10.05.2021
1 2 3 4 5 10  ››