Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 23.11.2023
OBJEDNÁVKA: záložní hlavní oběhové čerpadlo vytápění pro kotelnu Villaniho 1112, Sušice 08.11.2023
Smlouva o kontrole záložního zdroje 07.11.2023
Stavební úpravy objektu na bytový dům Sušice, Nádražní č. p. 260 - koordinátor BOZP 24.10.2023
Objednávka - arboristická opatření 23.10.2023
Strategický plán rozvoje města Sušice (část A) a Rozvojová studie konverze a budoucího využití zóny bývalého areálu SOLO Sušice (část B) 19.10.2023
Objednávka - oprava kanalizace 18.10.2023
Vypracování hmotové studie 18.10.2023
Doplnění technologie digitálního kina 12.10.2023
Bazén Sušice – výměna osvětlení bazénové haly 09.10.2023
Objednávka - Výměna čerpadla na úpravně vody 09.10.2023
Sušice - ul. Hluboká, oprava povrchu komunikace 25.09.2023
Veřejné osvětlení - ul. 5. května, Smetanova, Sušice 12.09.2023
Instalace rozvodu slaboproudu (TV rozvodu) v domě č.p. 714, 715, 716, 717 ulice V Rybníčkách v Sušici II. 06.09.2023
Objednávka ideového prověření objektů na adrese Dlouhoveská čp.66 a Pod Kalichem 139, 342 01 Sušice 30.08.2023
Lesopark Pod Kalichem - herní prvky 18.08.2023
PD pro územní řízení ,,Napojení BD č.p. 1099,1100,1101 v Sušici na teplovod" 15.08.2023
Ošetření stromů, kontrola vazeb Ostrov Santos Sušice 14.08.2023
TDS "Sokolovna Sušice - Změna užívání prostor Tradičního kloubu v přízemí budovy" 09.08.2023
Darovací smlouva - peněžní dar pro JSDHO Sušice 07.08.2023
1 2 3 4 5 10 20  ››