Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
DPS Sušice, Bašta 145 - stavební úpravy bytu 23.02.2021
Dohoda o příplatku 22.02.2021
Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II - ISPROFOND 5327510077 15.02.2021
Teplovodní rozvody v lokalitě červená v Sušici- trasa A/1 12.02.2021
OBJEDNÁVKA - výměna expanzních nádob vč. souvisejících prací ve směšovacích stanicích TUV v bytových domech č.p. 519 a č.p. 925, ul. Nádražní 11.02.2021
Stavební úpravy bytů č.p. 382/II, Sušice 11.02.2021
Objednávka dýchacích přístrojů 03.02.2021
Územní plán SUšice - změna č.1 01.02.2021
Smlouva o zpracování žádosti - dotace na projekt Sprotovní hala Sušice, Národní sportovní agentzura 15.01.2021
„II/169 Sušice – ulice T.G.Masaryka“ - dohoda o narovnání závazků ze smlouvy o dílo, stavební práce 18.12.2020
Likvidace Nemocnice Sušice o.p.s. 07.12.2020
Dohoda o příplatku 16.11.2020
„Notebooky z programu MSMT UZ33353“ Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy 16.11.2020
Objednávka tlakové myčky 13.11.2020
Kotelna Na Hrázi – oprava rozvodu TUV, oprava propoje TUV/ ÚT u č.p. 1078 v ul. Sirkařská 03.11.2020
Objednávka - klapky a servopohony na úpravnu vody 03.11.2020
objednávka - PD 02.11.2020
Objednávka PD - stavební úpravy č.p. 775 30.10.2020
OBJEDNÁVKA: Zrušení HUP DN80 + přeložka plynové přípojky, obj. č. 473/2020 23.10.2020
Výstupy projektu Ekoinovace 19.10.2020
1 2 3 4 5  ››