Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Sušice, hřbitov Albrechtice - oprava ohradní zdi 25.09.2020
Dodatek č.1 - "Sušice - Volšovy - zásobování pitnou vodou III.etapa 24.09.2020
Sušice Luh - úprava NN, VN 23.09.2020
Objednávka - dodávka transformátoru 250 kVA 17.09.2020
Sušice - prodloužení vodovodu v Nádražní ulici - projektová dokumentace 08.09.2020
Smlouva o dílo - PD teplofikace domů Sušice čp.751,752,743,744,793,794/II. 07.09.2020
objednávka - oprava teplovodních rozvodů 03.09.2020
Směnná smlouva - Město x Šmat a Živčákovi 02.09.2020
"Kotelna č.p. 357 - rekonstrukce" - Dodatek č.1 25.08.2020
Smlouva o dílo - výměna 5 ks dveří, Nádražní čp.382, Sušice 20.08.2020
"Územní plán Sušice - změna č. 1 - příprava Zadání změny" Dodatek č. 1 20.08.2020
Smlouva o dílo 19.08.2020
Stavební úpravy objektu na st.p.č. 2102 a 3002 v k.ú. Sušice nad Otavou 14.08.2020
OBJEDNÁVKA - náhrada zamítnutých měřičů tepla, úprava instalace měřičů na měřících místech 06.08.2020
objednávka - U Antonína, oprava komunikace 30.07.2020
Rozvojové území Pod Kalichem - PD pro stavební řízení a provádění stavby 23.07.2020
Nákup vysílaček - Smlouva o vypořádání závazků a objednávka 20.07.2020
Úpravna vody Sušice - celková obnova řídicího systému, MaR a elektroinstalace 15.07.2020
Dohoda o poskytnutí peněžitého příplatku 13.07.2020
ÚV Sušice - obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace - TDS 10.07.2020
1 2 3 4 5  ››