Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ÚV Sušice - celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2020 06.05.2020 09:00
SUŠICE – VOLŠOVY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. ETAPA
podlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 16.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016