Smlouva: Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2 - projektová dokumentace

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16
Evidenční číslo: A-003305-00
Datum uzavření smlouvy: 28.06.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 279 000,00

Název (předmět)

Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2 - projektová dokumentace

Schválil / podepsal

rada města Sušice/ Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

Stručný popis

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na realizaci opravy/ výměny a případného rozšíření (napojení dalších objektů) teplovodního dvojtrubkového páteřního rozvodu tepla z blokové plynové kotelny K2 (ul. Pravdova na st.p.č. 2644, k.ú. Sušice nad Otavou).

Zadavatel

  • Úřední název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Poštovní adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Název odboru: Odbor majetku a rozvoje města
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy