Smlouva: Kotelna Na Hrázi – oprava rozvodu TUV, oprava propoje TUV/ ÚT u č.p. 1078 v ul. Sirkařská

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 162
Evidenční číslo: A-003512-00
Datum uzavření smlouvy: 03.11.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 500 385,00

Název (předmět)

Kotelna Na Hrázi – oprava rozvodu TUV, oprava propoje TUV/ ÚT u č.p. 1078 v ul. Sirkařská

Schválil / podepsal

schváleno radou města Sušice dne 19.10.2020, usnesení č. 645/ podepsal: Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

Stručný popis

Předmětem plnění je realizace oprav technologie tepelného hospodářství a to:
a) Kotelna Na Hrázi – havarijní oprava části armatur a trubních rozvodů TV a cirkulace
b) Oprava teplovodních rozvodů, ÚT, TV a cirkulace v lokalitě č.p. 1078 (za poštou), Sirkařská ul.

Rozsah oprav byl stanoven na základě informací provozovatele tepelného hospodářství.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Poštovní adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Název odboru: Odbor majetku a rozvoje města
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy