Smlouva: „II/169 Sušice – ulice T.G.Masaryka“ - dohoda o narovnání závazků ze smlouvy o dílo, stavební práce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 189
Evidenční číslo: A-003531-00
Datum uzavření smlouvy: 18.12.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 507 438,61
Cena v Kč vč. DPH: 3 034 000,72

Název (předmět)

„II/169 Sušice – ulice T.G.Masaryka“ - dohoda o narovnání závazků ze smlouvy o dílo, stavební práce

Schválil / podepsal

schválil: rada města Sušice dne 7.12.2020, usnesením č. 728/ podepsal Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

Stručný popis

Dohoda je uveřejněna v registru smluv zadavatelem č. 1, organizací Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., v následujícím odkazu: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7720.html

Zadavatel

  • Úřední název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Poštovní adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Název odboru: Odbor majetku a rozvoje města
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy