Smlouva: Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II - ISPROFOND 5327510077

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 202
Evidenční číslo: A-003541-00
Datum uzavření smlouvy: 15.02.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 649 573,64
Cena v Kč vč. DPH: 1 995 984,10

Název (předmět)

Autobusové zastávky u úřadu práce v ul. Nádražní v Sušici II - ISPROFOND 5327510077

Schválil / podepsal

schválil: rada města Sušice, 8.2.2021, usnesení č. 70/ podepsal: Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

Stručný popis

Místo plnění: Sušice II, ul. Nádražní, pozemky p.č. 2028/9, 1911/21, 1911/24, 2347/3, 2740, vše v katastrálním území Sušice nad Otavou.
Stavba bude financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury dle Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Poštovní adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Název odboru: Odbor majetku a rozvoje města
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy