Smlouva: Sportovní hala Sušice, ul. Fr. Procházky - oprava střechy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 25
Evidenční číslo: A-003326-00
Datum uzavření smlouvy: 19.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 465 278,81
Cena v Kč vč. DPH: 562 987,36

Název (předmět)

Sportovní hala Sušice, ul. Fr. Procházky - oprava střechy

Schválil / podepsal

rada města Sušice/ Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

Stručný popis

Předmětem plnění je oprava stávající střešní krytiny objektu sportovní haly na adrese Františka Procházky 119, Sušice II, 342 01. Tj. plnoplošné překrytí stávající živičné krytiny krytinou z PVC-U, vč. částečného vyspravení podkladních vrstev a veškerých souvisejících prací a dodávek.
Dále je předmětem drobnější oprava střechy nižšího objektu – zázemí sportovní haly, kde se jedná o opravu odvodňovacího systému střechy (nástřešní žlab a vtok).

Zadavatel

  • Úřední název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Poštovní adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Název odboru: Odbor majetku a rozvoje města
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy