Smlouva: Zajištění zadávacího řízení na VZ na stavební práce, s názvem „Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 297
Evidenční číslo: A-003697-00
Datum uzavření smlouvy: 19.01.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 28 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 33 880,00

Název (předmět)

Zajištění zadávacího řízení na VZ na stavební práce, s názvem „Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1“

Schválil / podepsal

schválil: rada města, usn. č. 6 ze dne 10.1.2022/ podepsal: Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

Stručný popis

Smlouva o dílo, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění, na zajištění zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, s názvem: „Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1“

Zadavatel

  • Úřední název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Poštovní adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Název odboru: Odbor majetku a rozvoje města
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy