Smlouva: Smlouva o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 63
Evidenční číslo: A-003406-00
Datum uzavření smlouvy: 16.12.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce

Název (předmět)

Smlouva o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

Schválil / podepsal

Rada města/podpis Bc. Petr Mottl, starosta Města Sušice

Stručný popis

Předmětem této smlouvy je zajištění následujících činností:
a) sběr, přeprava, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 20 03 01),
b) sběr, přeprava, využívání a odstraňování odděleně sbíraných složek komunálních odpadů vyjmenovaných v příloze č. 2 této smlouvy,
c) sběr, přeprava, využívání a odstraňování nebezpečných složek komunálního odpadu vyjmenovaných v příloze č. 3 této smlouvy,
d) sběr, přeprava, využívání a odstraňování shora neuvedených odpadů vyjmenovaných v příloze č. 4 této smlouvy

Zadavatel

  • Úřední název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Poštovní adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Název odboru: Odbor majetku a rozvoje města
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy