Smlouva: Oprava rozvodů TUV a cirkulace v kotelně Pravdova (K2)

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 94
Evidenční číslo: A-003441-00
Datum uzavření smlouvy: 04.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 676 271,00
Cena v Kč vč. DPH: 818 288,00

Název (předmět)

Oprava rozvodů TUV a cirkulace v kotelně Pravdova (K2)

Schválil / podepsal

rada města Sušice - 24.2.2020, usnesení č. 145/podepsal Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice

Stručný popis

Předmětem smlouvy je realizace opravy technologie pro distribuci teplé vody v blokové plynové kotelně Pravdova (K2), Sušice, tj. oprava rozvodu teplé vody a cirkulace, vč. nových cirkulačních čerpadel, armatur, apod.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Poštovní adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Název odboru: Odbor majetku a rozvoje města
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy