Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU MĚSTA SUŠICE
Odesílatel Eva Horecká
Organizace odesílatele GPL - INVEST s.r.o. [IČO: 26070766]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2019 10:13:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna a doplnění Zadávací dokumentace č. 1 - z vlastního podnětu


Přílohy
- Změna a doplnění ZD č. 1.zip (1.41 MB)