Profil zadavatele: Město Sušice

  • Název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00256129

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
„Oprava propojů teplovodní sítě a rozvodů TUV – kotelny K1 Sirkařská a Na Hrázi“ 15.10.2019
Koncesní smlouva na provozování vodovodů a kanalizací 14.10.2019
Projekt interiéru informačního centra v prostoru 1 přízemí domu č. p. 10/I v Sušici, náměstí Svobody 10.10.2019
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC 18.09.2019
Úprava a doplnění požárních dveří v objektu DPS Pod Svatoborem čp. 56 10.09.2019
Dohoda o poskytnutí peněžitého příplatku 09.09.2019
Sušice - Ulice T.G. Masaryka - stavební úpravy veřejného vodovodu 06.09.2019
Administrace dotace - autobusové zastávky, Sušice 30.08.2019
Lesopark Pod Kalichem - vodohospodářská část - dokumentace pro provádění stavby 22.08.2019
Sportovní hala Sušice, ul. Fr. Procházky - oprava střechy 19.08.2019
Přípravné práce pro změnu č. 1 územního plánu Sušice 13.08.2019
DIGITALIZACE SVĚTELNÝCH BODŮ SÍTĚ VO MĚSTA SUŠICE 08.08.2019
Pojištění majetku 06.08.2019
Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova - SoD 06.08.2019
Kontrolní činnost pro záložní zdroj ASTIP, DPS Pod Svatoborem 56, Sušice 29.07.2019
Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova - BOZP 26.07.2019
Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova - AD 24.07.2019
Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova - TDS 24.07.2019
Servis a opravy evakuačního výtahu v DPS Pod Svatoborem 23.07.2019
Odkup investice K Vyhlídce-plánovací smlouva 22.07.2019