Profil zadavatele: Město Sušice

  • Název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00256129

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka ošetření stromů 04.06.2024
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 03.06.2024
Stroj na úpravu ledové plochy - rolba 31.05.2024
Smlouva o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie 30.05.2024
Zařízení pro odvodnění kalů - ČOV Sušice - administrace veřejné zakázky 29.05.2024
Modernizace VO III. etapa-TDI 28.05.2024
Modernizace VO ve městě Sušice III.etapa 22.05.2024
Objednávka - Analýza mobility a přítomného obyvatelstva mobilita města Sušice 22.05.2024
OBJEDNÁVKA - dodávka a montáž 21 ks nových rámových sušáků na prádlo, demontáž a likvidace stávajících vnitrobloky mezi ul. Smetanova a 5. května („na Červené“) 22.05.2024
Smlouva o poskytnutí dotace - Charita Sušice 22.05.2024
Údržba významného krajinného prvku Kalich 2024 22.05.2024
Objednávka - oprava chlazení v budově Sokolovny 15.05.2024
BD Nová 923, 924 – výměna zdroje tepla 13.05.2024
Studie - Sušice, Pod Březinou 13.05.2024
Sušice II – ul. Lerchova – II. etapa - technický dozor stavebníka (TDS) 13.05.2024
Sušice, ZUŠ - oprava střechy 07.05.2024
ČOV Sušice - rekonstrukce linky na odvodnění kalů - PD 30.04.2024
Sušice, Na Hrázi - oprava vrat a oplocení 30.04.2024
Sušice II – ul. Lerchova – II. etapa 29.04.2024
SOD - MŠ Smetanova - oprava střechy 23.04.2024
1 2 3 4 5 10 20 30  ››