Profil zadavatele: Město Sušice

  • Název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00256129

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lesopark Pod Kalichem v Sušici - stavební část
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2021 13.05.2021 09:00
Lesopark Pod Kalichem v Sušici - vegetační úpravy
podlimitní Příjem nabídek 22.04.2021 13.05.2021 09:00
Sportovní hala Sušice
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2021 20.05.2021 09:00
Sušice - zateplení panelových domů č.p. 1163 - 1168, ul. Kaštanová
podlimitní Zadáno 09.02.2021 03.03.2021 09:00
ÚV Sušice - celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace
nadlimitní Zadáno 30.03.2020 06.05.2020 09:00
SUŠICE – VOLŠOVY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. ETAPA
podlimitní Zadáno 24.03.2020 16.04.2020 10:00
Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1160 a 1161, ul. Kaštanová
podlimitní Zadáno 28.01.2020 17.02.2020 09:00
Sušice - Denní stacionář Klíček
podlimitní Zadáno 28.11.2019 19.12.2019 09:00
Nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice - JSDHO Volšovy
podlimitní Vyhodnoceno 26.06.2019 18.07.2019 10:00
VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU MĚSTA SUŠICE
nadlimitní Zadáno 20.05.2019 08.08.2019 10:00
Sušice II, zateplení panelových domů č.p. 1158 a 1159, ul. Kaštanová
podlimitní Zadáno 29.01.2019 19.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016