Profil zadavatele: Město Sušice

  • Název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00256129

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
OBJEDNÁVKA - dodávka a montáž 21 ks nových rámových sušáků na prádlo, demontáž a likvidace stávajících vnitrobloky mezi ul. Smetanova a 5. května („na Červené“) 22.05.2024
Smlouva o poskytnutí dotace - Charita Sušice 22.05.2024
Údržba významného krajinného prvku Kalich 2024 22.05.2024
Objednávka - oprava chlazení v budově Sokolovny 15.05.2024
BD Nová 923, 924 – výměna zdroje tepla 13.05.2024
Studie - Sušice, Pod Březinou 13.05.2024
Sušice II – ul. Lerchova – II. etapa - technický dozor stavebníka (TDS) 13.05.2024
Sušice, ZUŠ - oprava střechy 07.05.2024
ČOV Sušice - rekonstrukce linky na odvodnění kalů - PD 30.04.2024
Sušice, Na Hrázi - oprava vrat a oplocení 30.04.2024
Sušice II – ul. Lerchova – II. etapa 29.04.2024
Nákup kompostérů-III.etapa-APPO, žádost 23.04.2024
SOD - MŠ Smetanova - oprava střechy 23.04.2024
Objednávka - oprava chlazení úpravny vody Luh 17.04.2024
Sportovní hala – gabionové oplocení areálu 17.04.2024
Velká Chmelná - kanalizace a ČOV 16.04.2024
Kupní smlouva - pozemek p.č. 2688/25 v k.ú. Sušice nad Otavou 05.04.2024
Stavební úpravy objektu na bytový dům Sušice, Nádražní č. p. 260 02.04.2024
Administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Sportovní hala Sušice" 22.03.2024
Kupní smlouva - pozemek p.č. 2688/23 v k.ú. Sušice nad Otavou 21.03.2024