Profil zadavatele: Město Sušice

  • Název: Město Sušice
  • IČO: 00256129
  • Adresa:
    náměstí Svobody 138
    34201 Sušice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.mestosusice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00256129

Úvodní informace o systému
mezi
od
Název Datum smlouvy
Sušice- Rekonstrukce požární zbrojnice 07.02.2024
Sušice, MŠ Smetanova - oprava střechy 06.02.2024
Sušice, Sules - oprava střechy 06.02.2024
OBJEDNÁVKA – zajištění projektové činnosti na akci „Sušice – Lerchova ulice, úsek T.G. Masaryka – Pravdova, obnova vodovodu“ 05.02.2024
Dopravní strategie 31.01.2024
Sušice, ZŠ TGM, Komenského 59 - oprava oplocení 30.01.2024
Domov důchodců Sušice, stavební úpravy objektu čp. 155/III, Sušice - projektové a inženýrské činnosti 29.01.2024
Sušice - úpravna vody, osazení čerpadla do studny SIV 29.01.2024
OBJEDNÁVKA dokumentace pro provedení stavby, vč. výkazu výměr, Sportovní hala – gabionová stěna 22.01.2024
OBJEDNÁVKA projektových prací na rekonstrukci zdroje tepla v bytovém domě v ul. Nová, č.p. 923/ 924 22.01.2024
Sušice II č. p. 756 - zateplení objektu 16.01.2024
Sušice, ZŠ TGM - oprava okapů 15.01.2024
Pojistná smlouva - pojištění majetku 10.01.2024
Smlouva o poskytnutí dotace 09.01.2024
Sušice - Rekonstrukce požární zbrojnice 09.01.2024
Sušice, lávka Páteček - zábradlí 04.01.2024
Smlouva o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků 20.12.2023
Objednávka - popelnice a kontejnery na bioodpad 15.12.2023
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Sušice 442/II 29.11.2023
Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod - Sušice 59/I 29.11.2023
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30  ››