Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
„II/169 Sušice – ulice T.G.Masaryka“ - dohoda o narovnání závazků ze smlouvy o dílo, stavební práce 18.12.2020
Likvidace Nemocnice Sušice o.p.s. 07.12.2020
Dohoda o příplatku 16.11.2020
„Notebooky z programu MSMT UZ33353“ Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy 16.11.2020
Objednávka tlakové myčky 13.11.2020
Kotelna Na Hrázi – oprava rozvodu TUV, oprava propoje TUV/ ÚT u č.p. 1078 v ul. Sirkařská 03.11.2020
Objednávka - klapky a servopohony na úpravnu vody 03.11.2020
objednávka - PD 02.11.2020
Objednávka PD - stavební úpravy č.p. 775 30.10.2020
OBJEDNÁVKA: Zrušení HUP DN80 + přeložka plynové přípojky, obj. č. 473/2020 23.10.2020
Výstupy projektu Ekoinovace 19.10.2020
Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí 15.10.2020
objednávka opravy 02.10.2020
Sušice, hřbitov Albrechtice - oprava ohradní zdi 25.09.2020
Dodatek č.1 - "Sušice - Volšovy - zásobování pitnou vodou III.etapa 24.09.2020
Sušice Luh - úprava NN, VN 23.09.2020
Objednávka - dodávka transformátoru 250 kVA 17.09.2020
Dohoda o příplatku 14.09.2020
Sušice - prodloužení vodovodu v Nádražní ulici - projektová dokumentace 08.09.2020
Smlouva o dílo - PD teplofikace domů Sušice čp.751,752,743,744,793,794/II. 07.09.2020
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››