Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Směnná smlouva - pozemky v k.ú. Albrechtice u Sušice 04.06.2020
TDS "Sušice - Volšovy - zásobování pitnou vodou III.etapa" 26.05.2020
Údržba významného krajinného prvku Kalich 2020 25.05.2020
„Herní plocha a mlhoviště s povrchem SmartSoft“ 19.05.2020
Dodatečné průzkumy k domu č. p. 48 - Stará lékárna 11.05.2020
Dodávka a montáž dmychadla na ČOV Sušice 27.04.2020
Objednávka - kino - oprava schodiště a soklu 24.04.2020
Kotelna č.p. 357 - rekonstrukce, TDS 17.04.2020
Sušice, Lerchova 709, 710, 711, teplofikace bytového domu 17.04.2020
Sušice č. p. 10 - úprava chodníku - PD 14.04.2020
Kotelna č.p.357 , BOZP 09.04.2020
Dohoda o poskytnutí peněžitého příplatku 06.04.2020
objednávka - Ing. Spěváček - odborné řezy 06.04.2020
"II/169 Sušice – ulice T. G. Masaryka" - smlouva o dílo, stavební práce 01.04.2020
"II/169 Sušice – ulice T. G. Masaryka" - smlouva o zajištění autorského dozoru projektanta 30.03.2020
"II/169 Sušice – ulice T. G. Masaryka" - smlouva o zajištění činnosti koordinátora BOZP 30.03.2020
"II/169 Sušice – ulice T. G. Masaryka" - smlouva o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka 30.03.2020
Instalace rozvodu slaboproudu v domě č.p. 1160 a 1161 v Sušici II, ul. Kaštanová 25.03.2020
Sušice II - zateplení panelových domů čp. 1160 a 1161, ul. Kaštanová - TDS 25.03.2020
Kotelna č.p. 357 - rekonstrukce 24.03.2020
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››