Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 24.06.2022
Trailové stezky Sušice - 2.etapa - PD pro DUR 21.06.2022
OBJEDNÁVKA - oprava poškozených částí fasády bytového domu č.p. 113 v ul. T. G. Masaryka, Sušice 13.06.2022
"Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1." - koordinátor BOZP 06.06.2022
Objednávka - výměna kompenzačního rozvaděče na ČOV Sušice 03.06.2022
Změna užívání Sokolovna Sušice - Kloub 31.05.2022
Smlouva o poskytnutí jednorázové dotace 27.05.2022
PD-Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici-trasa A/2 16.05.2022
„Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská – SO01, So11, DSO21.1“ - technický dozor stavebníka (TDS) 09.05.2022
ČOV Sušice - studie modernizace 05.05.2022
Realizace průzkumného vrtu pitné vody v obci Velká Chmelná 05.05.2022
rozhledna Svatobor - opravy omítek, malby 02.05.2022
Bezpečnostní a zdravotní řezy Ostrov Santos 01.05.2022
Smlouva o nájmu - chata Svatobor 29.04.2022
Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1. 29.04.2022
Instalace rozvodu slaboproudu (TV rozvodů) v domě č.p. 718, 719 ulice5.května a 720, 721 v ulici U Kapličky v Sušici II 27.04.2022
Pojistná smlouva - pojištění majetku 25.04.2022
Údržba významného krajinného prvku Kalich 2022 13.04.2022
BOZP "Sušice II - zateplení panelových domů č.p. 718-719, ulice 5.května a č.p. 720-721, ulice U Kapličky" 08.04.2022
Výměna plynových kotlů v objektu ČOV Sušice 07.04.2022
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››