Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ (NN) 26.02.2020
objednávka - Pod Nemocnicí - oprava chodníků a schodiště 24.02.2020
objednávka - oprava vnější omítky 21.02.2020
Rozvojové území Pod Kalichem - vyhotovení geometrických plánů dělení pozemků 20.02.2020
ÚV Sušice - obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace - administrace VŘ 14.02.2020
Dohoda o poskytnutí peněžitého příplatku 13.02.2020
Objednávka - Dodávka a montáž plynového kondenzačního kotle 30.01.2020
Pronájem části pozemku p.č. 2688 30.01.2020
Výměna výtahu ul. 5. května čp. 719 28.01.2020
Dohoda o poskytnutí peněžitého příplatku 27.01.2020
Sušice II - zateplení panelových domů č.p. 1163-1168, ul. Kaštanová 17.01.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Sušici 14.01.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Sušici 13.01.2020
Smlouva o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy na zimním stadionu v Sušici 10.01.2020
Smlouva o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a poskytnutí vyrovnávací platby 31.12.2019
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 18.12.2019
Smlouva o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů 16.12.2019
Pojištění majetku 09.12.2019
Nájemní smlouva - pronájem částí sloupů veřejného osvětlení 05.12.2019
Pojistná smlouva - pojištění souboru vozidel 03.12.2019
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››