Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Doplnění technologie digitálního kina 12.10.2023
Bazén Sušice – výměna osvětlení bazénové haly 09.10.2023
Objednávka - Výměna čerpadla na úpravně vody 09.10.2023
Sušice - ul. Hluboká, oprava povrchu komunikace 25.09.2023
Veřejné osvětlení - ul. 5. května, Smetanova, Sušice 12.09.2023
Instalace rozvodu slaboproudu (TV rozvodu) v domě č.p. 714, 715, 716, 717 ulice V Rybníčkách v Sušici II. 06.09.2023
Objednávka ideového prověření objektů na adrese Dlouhoveská čp.66 a Pod Kalichem 139, 342 01 Sušice 30.08.2023
Lesopark Pod Kalichem - herní prvky 18.08.2023
PD pro územní řízení ,,Napojení BD č.p. 1099,1100,1101 v Sušici na teplovod" 15.08.2023
Ošetření stromů, kontrola vazeb Ostrov Santos Sušice 14.08.2023
TDS "Sokolovna Sušice - Změna užívání prostor Tradičního kloubu v přízemí budovy" 09.08.2023
Darovací smlouva - peněžní dar pro JSDHO Sušice 07.08.2023
OBJEDNÁVKA: D+M měřičů tepla a souvisejících prací v BD Nádražní 1243, Nová 923, Kaštanová 1180, V Rybníčkách 712 – 717, Volšovská 901 – 904, Volšovská 860 – 861, objekt „Fialka“ (nám. Svobody 50), Sušice 03.08.2023
OBJEDNÁVKA: Oprava veřejného osvětlení v ul. Smetanova 02.08.2023
kupní smlouva - bytová jednotka 26.07.2023
Smlouva o provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení 26.07.2023
Sušice II-stavební úpravy a změna v užívání části objektu čp. 775 25.07.2023
TDS - Sušice II-stavební úpravy a změna v užívání části objektu čp. 775 25.07.2023
Konzultační činnosti spojené s přípravou a realizací projektových záměrů města 24.07.2023
kupní smlouva - bytová jednotka 24.07.2023