Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
OBJEDNÁVKA: Zrušení HUP DN80 + přeložka plynové přípojky, obj. č. 473/2020 23.10.2020
Výstupy projektu Ekoinovace 19.10.2020
Demolice kotelny na st.p.č. 62 ve Vodní ulici a úpravy dotčených inženýrských sítí 15.10.2020
objednávka opravy 02.10.2020
Sušice, hřbitov Albrechtice - oprava ohradní zdi 25.09.2020
Dodatek č.1 - "Sušice - Volšovy - zásobování pitnou vodou III.etapa 24.09.2020
Sušice Luh - úprava NN, VN 23.09.2020
Objednávka - dodávka transformátoru 250 kVA 17.09.2020
Dohoda o příplatku 14.09.2020
Sušice - prodloužení vodovodu v Nádražní ulici - projektová dokumentace 08.09.2020
Smlouva o dílo - PD teplofikace domů Sušice čp.751,752,743,744,793,794/II. 07.09.2020
objednávka - oprava teplovodních rozvodů 03.09.2020
Směnná smlouva - Město x Šmat a Živčákovi 02.09.2020
"Kotelna č.p. 357 - rekonstrukce" - Dodatek č.1 25.08.2020
Smlouva o dílo - výměna 5 ks dveří, Nádražní čp.382, Sušice 20.08.2020
"Územní plán Sušice - změna č. 1 - příprava Zadání změny" Dodatek č. 1 20.08.2020
Smlouva o dílo 19.08.2020
Stavební úpravy objektu na st.p.č. 2102 a 3002 v k.ú. Sušice nad Otavou 14.08.2020
Dohoda o příplatku 13.08.2020
OBJEDNÁVKA - náhrada zamítnutých měřičů tepla, úprava instalace měřičů na měřících místech 06.08.2020
‹‹  6 7 8 9 10 11 12 13 14  ››