Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
OBJEDNÁVKA - náhrada zamítnutých měřičů tepla, úprava instalace měřičů na měřících místech 16.08.2021
Objednávka - výměna vodovodního řadu v Nádražní ul. 10.08.2021
PD "Stavební úpravy objektu č.p. 260 Nádražní ulice Sušice na bytový dům, včetně venkovních úprav a napojení na inženýrské sítě" 05.08.2021
Rozšíření wellness provozu na střechu bazénu v Sušici - projektová dokumentace a inženýrská činnost 03.08.2021
Kupní smlouva uzavřena na základě smlouvy o podmínkách uzavření budoucí smlouvy číslo 9418002934/4000219652 ze dne 5.1.2019 28.07.2021
OBJEDNÁVKA - Demontáž stávajících kotlů v kotelnách Sirkařská (K1) a Pravdova (K2) 26.07.2021
Pojistná smlouva - pojištění majetku 26.07.2021
objednávka - MŠ Tylova - oprava chodníků 02.07.2021
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 24.06.2021
OBJEDNÁVKA: Tlakové čištění a kamerová prohlídka řadu jednotné kanalizace po dokončení stavby "II/169 Sušice - ulice T. G. Masaryka" 21.06.2021
Stavební úpravy bytového domu č.p. 856, 857 v Sušici II 21.06.2021
Lesopark Pod Kalichem - stavební část 18.06.2021
Lesopark Pod Kalichem - vegetační úpravy 18.06.2021
Smlouva o umístění technického zařízení 18.06.2021
Odkup investice Pod Svatoborem 16.06.2021
Repase SSZ 16.06.2021
oprava odpínače vn v TS KT_0221 09.06.2021
Údržba významného krajinného prvku Kalich 2021 01.06.2021
Odkup investice Na Valše 31.05.2021
Lesopark Pod Kalichem - TDS 25.05.2021