Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Kupní smlouva - pozemek p.č. 2688/27 v k.ú. Sušice nad Otavou 23.02.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy zimního stadionu v Sušici na rok 2024 21.02.2024
Smlouva o poskytnutí dotace na pronájem letního povrchu na ledové ploše a ledové plochy zimního stadionu v Sušici na rok 2024 21.02.2024
Kupní smlouva - pozemek p.č. 2688/29 v k.ú. Sušice nad Otavou 16.02.2024
Sušice II, teplofikace bytových domů č.p. 743, 744 13.02.2024
Kupní smlouva - pozemek p.č. 2688/26 v k.ú. Sušice nad Otavou 09.02.2024
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 09.02.2024
Sušice, MŠ Tylova - oprava střechy 09.02.2024
Kupní smlouva - pozemek p.č. 2688/22 v k.ú. Sušice nad Otavou 07.02.2024
Sušice- rekonstrukce požární zbrojnice 07.02.2024
Sušice- Rekonstrukce požární zbrojnice 07.02.2024
Sušice, MŠ Smetanova - oprava střechy 06.02.2024
Sušice, Sules - oprava střechy 06.02.2024
Dopravní strategie 31.01.2024
Sušice, ZŠ TGM, Komenského 59 - oprava oplocení 30.01.2024
Domov důchodců Sušice, stavební úpravy objektu čp. 155/III, Sušice - projektové a inženýrské činnosti 29.01.2024
Sušice - úpravna vody, osazení čerpadla do studny SIV 29.01.2024
OBJEDNÁVKA dokumentace pro provedení stavby, vč. výkazu výměr, Sportovní hala – gabionová stěna 22.01.2024
OBJEDNÁVKA projektových prací na rekonstrukci zdroje tepla v bytovém domě v ul. Nová, č.p. 923/ 924 22.01.2024
Sušice II č. p. 756 - zateplení objektu 16.01.2024
1 2 3 4 5 10 20 30  ››