Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Aerační systém na ČOV Sušice 22.08.2022
Objednávka - vyčištění aktivačních nádrží ČOV 15.08.2022
kupní smlouva - pozemek 11.08.2022
Oprava skladu soli 04.08.2022
Domov důchodců Sušice, nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III - projektové činnosti 27.07.2022
Údržba a opravy skladového objektu u č. p. 28 sušice 27.07.2022
Kupní smlouva - pozemek 13.07.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 24.06.2022
Trailové stezky Sušice - 2.etapa - PD pro DUR 21.06.2022
OBJEDNÁVKA - oprava poškozených částí fasády bytového domu č.p. 113 v ul. T. G. Masaryka, Sušice 13.06.2022
"Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1." - koordinátor BOZP 06.06.2022
Objednávka - výměna kompenzačního rozvaděče na ČOV Sušice 03.06.2022
Změna užívání Sokolovna Sušice - Kloub 31.05.2022
Smlouva o poskytnutí jednorázové dotace 27.05.2022
PD-Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici-trasa A/2 16.05.2022
„Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská – SO01, So11, DSO21.1“ - technický dozor stavebníka (TDS) 09.05.2022
ČOV Sušice - studie modernizace 05.05.2022
Realizace průzkumného vrtu pitné vody v obci Velká Chmelná 05.05.2022
rozhledna Svatobor - opravy omítek, malby 02.05.2022
Bezpečnostní a zdravotní řezy Ostrov Santos 01.05.2022