Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Sušice - stavební úpravy v ulici Hájkova - TDS 24.07.2019
Servis a opravy evakuačního výtahu v DPS Pod Svatoborem 23.07.2019
Odkup investice K Vyhlídce-plánovací smlouva 22.07.2019
„Sušice – Stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - demolice septiků č. 5 a 6 v ul. 5. května“ 16.07.2019
Stavební práce na požárním zajištění společných prostor DPS Pod Svatoborem čp. 56 03.07.2019
Výměna teplovodních rozvodů ÚT, kotelna K2 - projektová dokumentace 28.06.2019
Kompletní oprava ústředního topení v areálu MŠ Smetanova - projektová dokumentace 27.06.2019
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2019_0009 05.06.2019
Teplovodní rozvody v lokalitě Červená - realizace odbočky s uzávěry pro trasu A 05.06.2019
ZTV pro 4 RD na p.p.č. 941/141, 941/142, 941/143 a 941/144 v k.ú. Sušice nad Otavou 31.05.2019
Odkup investice Na Valše-plánovací smlouva 27.05.2019
Odkup investice Pod Svatoborem-plánovací smlouva 27.05.2019
Poskytování právních služeb 23.05.2019
OBJEDNÁVKA - výměna cirkulačních čerpadel teplé užitkové vody, kotelna v ul. Na Hrázi 22.05.2019
Dodávka a montáž dveří v DPS Pod Svatoborem 56, Sušice 21.05.2019
3D systém pro kino v Sušici 15.04.2019
Instalace rozvodu slaboproudu v domě č.p. 1158 a 1159 v Sušici II, ul. Kaštanová 09.04.2019
Odkup investice Nádražní-plánovací smlouva 01.04.2019
Sušice II - zateplení panelových domů č.p. 1158 a 1159, ul. Kaštanová 25.03.2019
Teplovodní rozvody v lokalitě Červená, trasa B - připojení objektu č.p. 749-750 v ul. 5. května 16.03.2019