Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
OBJEDNÁVKA - Bazén Sušice, výměna paralelního EC ventilátoru FRIVENT DPH200 24.10.2022
zpracování lesních hospodářských osnov - "LHO Sušice, zařizovací obvod Sušice" 18.10.2022
OBJEDNÁVKA - Výměna zásobníku TV v bytovém domě na adrese Volšovská 1180, Sušice 10.10.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 10.10.2022
Objednávka - čištění aktivačních nádrží na ČOV Sušice 22.09.2022
OBJEDNÁVKA - Bazén Sušice, výměna EC ventilátoru FRIVENT DPH200 21.09.2022
Smlouva kupní 21.09.2022
Smlouva kupní 21.09.2022
kupní smlouva - pozemek v k.ú. Velká Chmelná 13.09.2022
„Obnova veřejného osvětlení v ul. Studentská - úsek mezi křižovatkami s ulicemi Villaniho a Smetanova“ 12.09.2022
Kupní smlouva - pozemek v k.ú. Velká Chmelná 30.08.2022
Kupní smlouva - pozemek v k.ú. Velká Chmelná 30.08.2022
Kupní smlouva - pozemek v k.ú. Velká Chmelná 24.08.2022
Aerační systém na ČOV Sušice 22.08.2022
Objednávka - vyčištění aktivačních nádrží ČOV 15.08.2022
kupní smlouva - pozemek 11.08.2022
Oprava skladu soli 04.08.2022
Domov důchodců Sušice, nábřeží Jana Seitze 155, Sušice III - projektové činnosti 27.07.2022
Údržba a opravy skladového objektu u č. p. 28 sušice 27.07.2022
Kupní smlouva - pozemek 13.07.2022