Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Teplovodní rozvody v lokalitě Červená, trasa B - připojení objektu č.p. 749-750 v ul. 5. května 16.03.2019
Výměna teplovodních rozvodů, Kotelna K1, Sirkařská - II. etapa 16.03.2019
Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 21.02.2019
Přepojení SD do OM EAN 859182400801173984 06.02.2019
Smlouva o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a poskytnutí vyrovnávací platby 27.12.2018
Sportovní hala Sušice - zajištění žádosti a dotačního managementu 18.04.2018
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN, uzavřená na základě žádosti o připojení č. 4121305508 31.07.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 19.12.2016
Pronájem objektů sportovišť 16.12.2015
Nájemní smlouva - pronájem části budovy č.p. 138/I - pronájem tepelného zdroje radnice 17.12.2013
Smlouva o nájmu 17.12.2012
Smlouva o nájmu nebytových prostor - kogenerační jednotky v kotelnách Pravdova a Na Hrázi 28.02.2011
Mandátní smlouva 30.11.2010
Smlouva o nájmu nebytových prostor - kogenerační jednotky v kotelnách Kaštanová a Sirkařská 29.04.2009
Smlouva o zabezpečení správy a údržby hřbitovů 19.12.2007
Nájemní smlouva - pronájem části budovy č.p. 131/III - pronájem tepelného zdroje domova pro seniory, objekt DZR 15.10.2002
Nájemní smlouva - pronájem části budovy č.p. 155/III - pronájem tepelného zdroje domova pro seniory 01.07.2002
Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 856 a 857 v Sušici 30.05.2002
Smlouva o nájmu části nemovitosti č.p. 712 a 713 v Sušici II 29.02.2000
Nájemní smlouva - pronájem tepelných zdrojů 26.02.1993
‹‹  10 20 27 28 29 30 31