Katalog smluv

mezi zobrazit kalendář zobrazit kalendář
od
Název Datum smlouvy
Teplovodní rozvody v lokalitě Červená, trasa B - připojení objektu č.p. 749-750 v ul. 5. května 16.03.2019
Výměna teplovodních rozvodů, Kotelna K1, Sirkařská - II. etapa 16.03.2019
Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 21.02.2019
Přepojení SD do OM EAN 859182400801173984 06.02.2019
Smlouva o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie a poskytnutí vyrovnávací platby 27.12.2018
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN, uzavřená na základě žádosti o připojení č. 4121305508 31.07.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 19.12.2016
Pronájem objektů sportovišť 16.12.2015
Smlouva o nájmu 17.12.2012
Smlouva o nájmu nebytových prostor - kogenerační jednotky v kotelnách Pravdova a Na Hrázi 28.02.2011
Smlouva o nájmu nebytových prostor - kogenerační jednotky v kotelnách Kaštanová a Sirkařská 29.04.2009
‹‹  5 6 7 8 9