Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Instalace rozvodu slaboproudu (TV rozvodů) v domě č.p. 712, 713 ulice Villaniho v Sušici II. 30.06.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 30.06.2023
Oprava podlahy oddělení bývalé JIP 28.06.2023
Smlouva o poskytování služby v odpadovém hospodářství 28.06.2023
OBJEDNÁVKA - Sportovní hala Sušice - připojení objektu na NN (zřízení OM) 26.06.2023
Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru 22.06.2023
Sušice, MŠ Tylova - oprava střechy 20.06.2023
Sušice, Dolní Staňkov - oprava mostu 16.06.2023
OBJEDNÁVKA: Výsadba zeleně v ul. Studentská 08.06.2023
výměna projektoru 31.05.2023
OBJEDNÁVKA – Domov pro seniory, Nábřeží Jana Seitze 155, Sušice - zajištění investičních dotací z programu MPSV č. 013 310, s názvem „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ 29.05.2023
Ošetření stromů, likvidace kůlování Ostrov Santos Sušice 24.05.2023
Sušice, ZUŠ - oprava rozvodu vody 22.05.2023
Sušice III Pod Kalichem - instalace elektroměrových skříní 19.05.2023
Renovace původních mechanických věžních hodin, radnice. 18.05.2023
Sušice, Pravdova - oprava kaple sv. Jana Nepomuckého 18.05.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 16.05.2023
Objednávka - provozní řády vodovodů 12.05.2023
stavební práce pro akci "Sokolovna Sušice - změna užívání prostor Tradičního kloubu v přízemí budovy" 09.05.2023
Sušice, Volšovy - oprava povrchu komunikace 09.05.2023