Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Sportovní hala Sušice 19.11.2021
Výměna kotle v kotelně Pravdova (K2) 02.11.2021
Výměna kotle v kotelně Sirkařská (K1) 02.11.2021
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 12.10.2021
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 12.10.2021
"BAZÉN SUŠICE - Přístavba a stavební úpravy zimního stadionu" - DOHODA O NAROVNÁNÍ 24.09.2021
Objednávka - výměna plynového kotle ÚV Luh 15.09.2021
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení 08.09.2021
OBJEDNÁVKA - Výsadba okrasné zeleně na nově vzniklých plochách v ul. T.G. Masaryka 06.09.2021
Odkup investice Pod Kalichem 01.09.2021
Odkup investice Hájkova 31.08.2021
Objednávka - oprava povrchu chodníku Nádražní ul. 25.08.2021
SOD-Sušice-komunikace nemocnice 24.08.2021
objednávka-Sokolovna-oprava výtahu 23.08.2021
Sušice - doplnění technologie úpravny vody 17.08.2021
dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště v MŠ Tylova, Sušice 16.08.2021
OBJEDNÁVKA - náhrada zamítnutých měřičů tepla, úprava instalace měřičů na měřících místech 16.08.2021
Objednávka - výměna vodovodního řadu v Nádražní ul. 10.08.2021
PD "Stavební úpravy objektu č.p. 260 Nádražní ulice Sušice na bytový dům, včetně venkovních úprav a napojení na inženýrské sítě" 05.08.2021
Rozšíření wellness provozu na střechu bazénu v Sušici - projektová dokumentace a inženýrská činnost 03.08.2021
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11  ››