Veřejná zakázka: Nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice - JSDHO Volšovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2
Systémové číslo: P19V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.06.2019
Nabídku podat do: 18.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice - JSDHO Volšovy
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení R „speciální redukované“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“).

CAS splňuje požadavky:
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
b) stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání CAS prohlášením o shodě výrobku a kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou,
c) stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky uvedené v technických podmínkách.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v Technických podmínkách - příloha č. 2 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 370 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Sušice
 • IČO: 00256129
 • Poštovní adresa:
  náměstí Svobody 138
  34201 Sušice
 • Název odboru: Odbor majetku a rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-002296

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestosusice.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky