Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
SušiceII, teplofikace bytových domů č.p. 745, 746, 747, 783 16.02.2023
Teplovodní rozvody v lokalitě Červená v Sušici- trasa A/2 16.02.2023
DPS Sušice, Bašta 145 - stavební úpravy bytu č. 1 08.02.2023
Studie dopravního řešení Sušice ulice Poštovní & T. G. M. 08.02.2023
Sušice, Smetanova - parkoviště 08.02.2023
Sušice - odborné řezy stromů, rizikové kácení 27.01.2023
dohoda o příplatku 17.01.2023
DOHODA O ZRUŠENÍ SMLOUVY O DÍLO č. A-003687-00, ze dne 19.11.2021 - Sportovní hala Sušice 16.01.2023
OBJEDNÁVKA: vypracování PD a rozpočtu, část komunikace, pro VŘ II. etapy stavby "Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská 13.01.2023
administrace VZ "Zateplení panelových domů Sušice II.etapa - Villaniho č.p. 712-713, V Rybníčkách č.p. 714-715, 716-717" 10.01.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy zimního stadionu v Sušici na rok 2023 10.01.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na pronájem letního povrchu na ledové ploše a ledové plochy zimního stadionu v Sušici na rok 2023 09.01.2023
Smlouva o poskytnutí dotace na pronájem ledové plochy zimního stadionu v Sušici na rok 2023 05.01.2023
Smlouva o poskytnutí dotace 15.12.2022
SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ (NN) 13.12.2022
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 29.11.2022
Kupní smlouva - pozemky p.č. 519/63 a st. 58 v k.ú. Velká Chmelná 28.11.2022
Kupní smlouva - pozemek p.č. 1941/123 v k.ú. Sušice nad Otavou 23.11.2022
Kupní smlouva - pozemek p.č. 1941/136 v k.ú. Sušice nad Otavou 23.11.2022
Kupní smlouva - pozemek p.č. 1941/137 v k.ú. Sušice nad Otavou 23.11.2022