Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Objednávka - provozní řády vodovodů 12.05.2023
stavební práce pro akci "Sokolovna Sušice - změna užívání prostor Tradičního kloubu v přízemí budovy" 09.05.2023
Sušice, Volšovy - oprava povrchu komunikace 09.05.2023
Rekonstrukce UT a TV v obj. č. parc. st. 311/1, Vegrův dvůr 02.05.2023
Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská – dokončení“ - technický dozor stavebníka (TDS) 02.05.2023
Velká Chmelná - Vrt HJ-2 - projektová dokumentace 02.05.2023
objednávka - instalace VRZ 26.04.2023
OBJEDNÁVKA - Odstranění havarijního stavu požárně bezpečnostního zařízení – evakuačního výtahu v objektu Volšovská 28 („Ubytování Roušarka“), výměna baterií UPS Mastersys 26.04.2023
objednávka - polep 26.04.2023
Sušice II, stavební úpravy a zateplení panelového domu Kaštanová č.p. 1180 26.04.2023
Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova - dokončení - koordinátor BOZP 26.04.2023
Sušice - Stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ulici 5. května, Smetanova, Studentská - dokončení 24.04.2023
Sušice – stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská – dokončení 24.04.2023
ŠJ Nuželická – výměna zdroje tepla 21.04.2023
kupní smlouva - auto 19.04.2023
Objednávka - zemní fréza 14.04.2023
OBJEDNÁVKA - havarijní výměna zařízení pro ohřev TV v bytovém domě na adrese Nádražní 1243, Sušice 08.04.2023
Údržba významného krajinného prvku Kalich 2023 31.03.2023
Objednávka - kácení dřevin 22.03.2023
Sušice, Nádražní čp.356, Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu 17.03.2023