Katalog smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
OBJEDNÁVKA: aktualizace PD a rozpočtu pro VŘ II. etapy stavby "Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská" 23.11.2022
Studentská ulice, Sušice - přeložka NTL plynovodu PE d110 a 3 ks přípojek PE d40 16.11.2022
Kupní smlouva - pozemek p.č. 519/64 v k.ú. Velká Chmelná 15.11.2022
Kupní smlouva - pozemky p.č. 519/65 a st. 51 v k.ú. Velká Chmelná 15.11.2022
Pojistná smlouva - pojištění majetku 14.11.2022
OBJEDNÁVKA: D+M měřičů tepla a souvisejících prací v BD Lerchova 706, Nerudova 1054 a Nerudova 1055, Sušice 02.11.2022
OBJEDNÁVKA - Bazén Sušice, výměna paralelního EC ventilátoru FRIVENT DPH200 24.10.2022
zpracování lesních hospodářských osnov - "LHO Sušice, zařizovací obvod Sušice" 18.10.2022
OBJEDNÁVKA - Výměna zásobníku TV v bytovém domě na adrese Volšovská 1180, Sušice 10.10.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace 10.10.2022
Objednávka - čištění aktivačních nádrží na ČOV Sušice 22.09.2022
OBJEDNÁVKA - Bazén Sušice, výměna EC ventilátoru FRIVENT DPH200 21.09.2022
Smlouva kupní 21.09.2022
Smlouva kupní 21.09.2022
kupní smlouva - pozemek v k.ú. Velká Chmelná 13.09.2022
„Obnova veřejného osvětlení v ul. Studentská - úsek mezi křižovatkami s ulicemi Villaniho a Smetanova“ 12.09.2022
Kupní smlouva - pozemek v k.ú. Velká Chmelná 30.08.2022
Kupní smlouva - pozemek v k.ú. Velká Chmelná 30.08.2022
Kupní smlouva - pozemek v k.ú. Velká Chmelná 24.08.2022
Aerační systém na ČOV Sušice 22.08.2022